Ứng tuyển
Tuyển dụng Ứng tuyển

Ứng tuyển

Tạo dựng sự nghiệp lâu dài với Huy Việt Nam có thể nâng cao kinh nghiệm và được đào tạo. Huy Việt Nam, chúng tôi có mức lương cạnh tranh, mức thưởng và các lợi ích khác cho nhân viên cống hiến cho công ty. Chúng tôi tạo điều kiện cho nhân viên cấp cao tham gia vào cổ phần công ty, mang lại sự gắn kết bền vững và nền tảng kinh tế ổn định cho mọi cố gắng và cống hiến.

1/ Các vị trí: Quản Lý, Giám sát, tổ trưởng.
 
2/ Các vị trí: Phụ bếpPhục vụThu ngânRửa chén.
 
3/ Vị trí giao hàng
 
Cùng rất nhiều vị trí khác.
 
Liên hệ Phòng tuyển dụng để biết thêm chi tiết.
Điện thoại: 028.7106.6789
Địa chỉ mail: tuyendung@huyvietnam.com