Thương hiệu Mì Quảng Bếp Tâm Địa Điểm

Địa Điểm

  • MÌ QUẢNG BẾP TÂM - 53D HÀNG BÀI - HÀ NỘI

    Địa chỉ: 53D Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

    Điện thoại: 024 7106 6611

    Giờ mở cửa: 6h00 - 22h00