Lịch sử Công ty
Giới thiệu Lịch sử công ty

Lịch sử Công ty

Các mốc sự kiện quan trọng của Huy Việt Nam:

Năm

Sự kiện

2017
 • Khai trương nhà hàng Iki sushi đầu tiên 
2016
 • Nhà hàng Great Bánh mì & Cafe thứ 5 khai trương
2015
 • Nhà hàng Great Bánh mì & cafe đầu tiên khai trương.
 • Nhà hàng Món Huế thứ 60 khai trương.
 • Nhà hàng Cơm Thố Cháy. thứ 10 khai trương.

2014

 • Nhà hàng Món Huế thứ 29 khai trương.
 • Nhà hàng Cơm Thố Cháy. thứ 4 khai trương.
 • Đại hội cổ đông công ty lần thứ 2 vào quý 3/2014.

2013

 • Nhà hàng Món Huế thứ 22 khai trương.
 • Đại hội cổ đông công ty lần thứ 1 vào quý 3/2013.
 • Zhang Yong, người sáng lập của Tứ Xuyên Haidilao, trở thành cổ đông công ty.

2011

 • Nhà hàng Món Huế thứ 9 khai trương.

2010

 • Nhà hàng Món Huế thứ 8 khai trương vào tháng 10.

2009

 • Nhà hàng Món Huế thứ 7 khai trương vào tháng 12.

2008

 • Nhà hàng Món Huế thứ 5 khai trương vào tháng 5.

2007

 • Khai trương nhà hàng Món Huế đầu tiên vào tháng 1
 • Mở ra bếp trung tâm vào tháng 1 tại TP.Hồ Chí Minh
2006
 • Huy Vietnam được thành lập